Kwaliteit Pagina afdrukken

Lees hier meer over onderwijsinspectie, rijksoverheid en protocol gescheiden ouders . Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Onderwijsinspectie Rijksoverheid Privacyreglement leerlinggegevens Protocol gescheiden ouders

Onderwijsinspectie

De inspectie houdt namens de rijksoverheid toezicht op het onderwijs. Ouders hebben de mogelijkheid een beroep te doen op de inspectie wanneer zij menen dat de school geen bevredigende oplossing vindt voor een probleem. ISW valt onder het Rijksinspectiekantoor Zoetermeer. Het BRIN-nummer van de school is 21 HC. Dit moeten ouders vermelden bij het invullen van de formulieren, bijvoorbeeld voor kinderbijslag.
Informatie rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur)
www.onderwijsinspectie.nl

Rijksoverheid

Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder, kunnen ouders bellen met het telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur). Meer informatie is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl/voortgezet onderwijs

Privacyreglement leerlinggegevens

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Protocol gescheiden ouders

Klik hier voor het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders en de bijlage > Welke ouder heeft recht op welke informatie.