Praktijkonderwijs

Op onze locatie aan de Lage Woerd vind je alles wat je van een moderne school mag verwachten: prachtige lokalen met alles erop en eraan, een gezellige aula, een gymzaal met klimwand en zelfs een oefenbedrijf. De groepen zijn klein. Er zitten niet meer dan 14/15 leerlingen in een klas. Zo kun je veel extra hulp en aandacht krijgen bij alle vakken. Natuurlijk houden we rekening met jouw mogelijkheden. We kijken vooral naar de dingen waar je goed in bent. Die willen we proberen nog sterker te maken.

Toelating

Voor toelating tot het Praktijkonderwijs is een beschikking van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) noodzakelijk. Zo'n beschikking is gebaseerd op een uitvoerig dossier. Hierin staan: 

 • uitvoerige gegevens van de basisschool
 • de uitslagen van speciale testen

Wat leer je?

In het praktijkonderwijs - de naam zegt het al - krijg je veel vakken waarin je praktisch bezig kunt zijn, zoals:

 • plant en dier
 • techniek
 • handvaardigheid
 • houtbewerking
 • zorg 
 • tekenen
 • praktische vaardigheden

In de theorielessen leer je de dingen die je in de praktijk nodig hebt. Na je opleiding ga je dus aan het werk. Eventueel kun je daarnaast nog een vervolgopleiding doen.

Hoe werken we?

In 4 of 5 jaar bereiden we je voor op uitstroom naar arbeid, een vervolgopleiding of een combinatie van die twee. Sommige leerlingen krijgen een ander traject.

 • In de eerste twee jaar maak je kennis met zoveel mogelijk praktijkvakken.
 • In het derde jaar krijg je theorie- en praktijkvakken. Daarnaast leer je in ons oefenbedrijf hoe het er in de praktijk aan toegaat. Je oefent binnen en buiten de school. Dit is interne stage in het oefenbedrijf.
 • In het vierde jaar ga je drie dagen in de week buiten de school in een echt bedrijf stage lopen. De twee dagen op school krijg je ook vakken die te maken hebben met je stage. Je wordt intensief begeleid door je mentor. Als het mogelijk is voor jou dan werken we naar een MBO opleiding toe. Dat lukt niet iedereen !
 • Als het nodig is, kun je nog een vijfde jaar volgen, zodat je uiteindelijk een goede plaats kunt vinden in de maatschappij.

En na het praktijkonderwijs?

Als je het praktijkonderwijs helemaal hebt afgerond, krijg je een portfolio. Dit is een map met bewijzen van de zaken waarin jij sterk bent. Het kan dé aansluiting zijn op een baan. Je krijgt dus een diploma of getuigschrift van de school.