Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat betekent ISW?

ISW staat voor Interconfessionele Scholengroep Westland.

Wat betekent Interconfessioneel?

ISW is een interconfessionele scholengroep. Dat betekent dat we werken vanuit Christelijke (protestants en katholieke) waarden en normen. Iedereen die zich hierin kan vinden is van harte welkom op onze scholen. De belangrijkste kernwaarden zijn:

  • Vertrouwen, veiligheid, eerlijkheid, oprechtheid en openheid
  • Ontwikkeling
  • Kwaliteit en degelijkheid
  • Respect, erkennen en waarderen van verschillen

Met deze uitgangspunten helpen we je je te ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers die een bijdrage leveren aan de samenleving. Tot volwassenen die omzien naar hun medemens en het milieu.

Wanneer weet je of je bent toegelaten op de school van je keuze?

Uiterlijk eind mei ontvang je bericht van ons.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Woon je in het Westland? Dan krijg je via de basisschool een aanmeldingsformulier. Je kunt het aanmeldingsformulier ook uitprinten.

Op welke locatie kom ik terecht?

We hebben meerdere locaties. Het onderwijs verschilt wel wat per locatie. Meestal vertelt je basisschool welk vervolgonderwijs en dus welke locatievoor jou geschikt is. Die keus hangt ook een beetje af van waar je woont. Wil je liever naar een andere locatie? Soms kan dat. Als je het vraagt, gaan wij kijken of er plek is.

Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?

Op ISW Lage Woerd zitten ongeveer 320 leerling : 137 in het Praktijkonderwijs en 134 in het Vakcollege.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

Maak je geen zorgen, je zult de weg heel snel weten. Daar helpen we je bij. De eerste schooldagen laten we je zien waar de lokalen zijn.

Blijf je alle jaren bij ons op school?

Volg je Praktijkonderwijs? Dan blijf je bij ons op de Lage Woerd. Leerlingen in het Vakcollege met lwoo (vmbo bl/kl) gaan na het tweede jaar verder op ISW Westland Vakcollege.

Naar je nieuwe school

Kun je makkelijk vrienden worden met andere leerlingen?

Net als jij komen alle eersteklassers van een basisschool. Misschien ken je een paar leerlingen nog van je eigen groep acht. Maar de meeste leerlingen zijn nieuw voor je. Er zijn dus nog geen groepjes gevormd. Je kunt met iedereen vrienden of vriendinnen worden. Daarnaast gaan we ook nog op kamp. Dan leer je echt iedereen goed kennen.

Hoe kom ik aan schoolboeken en andere materialen?

De schoolboeken krijg je gratis van school. In juni hoor je hoe je ze kunt bestellen. Dat gaat via internet. Je krijgt je boeken daarna thuisbezorgd of je krijgt ze via school. Ook hoor je dan wat je nog meer moet kopen, zoals een agenda, etui, passer, rekenmachine en gymkleding.

Hoe kom ik aan een kluisje?

Iedere leerling krijg een eigen kluisje op school. Die huur je voor een klein bedrag. Je kunt er je jas in kwijt, maar bijvoorbeeld ook je boeken. Zo hoef je die niet de hele dag mee te sjouwen. Tijdens de pauzes wissel je gewoon even met de boeken je al hebt gebruikt.

Zijn er ook pauzes?

Ja, natuurlijk! Na elke twee lesuren heb je een pauze. De kleine pauzes duren 15 minuten, de grote pauze duurt 30 minuten.

Kun je eten en drinken kopen in de aula?

Elke dag draaien tweedeklassers van het Praktijkonderwijs Kantinedienst. Je kunt dan bijv. broodje bal of een gezonde tosti bestellen.

Mag ik mijn mobiele telefoon meenemen?

Ja, je mag je mobiele telefoon meenemen. Deze mag je tijdens de pauzes op het plein, hal en aula gebruiken, maar niet om te fotograferen of video's te maken.

Waar laat ik mijn fiets?

Je zet je fiets in de fietsenstalling.

Is er een lift in het gebouw?

Ja, er is een lift. Niet iedereen mag de lift zomaar gebruiken. Als je geen trappen mag of kunt lopen, maken we een uitzondering. Je mag een andere leerling dan vragen om je te helpen, bijvoorbeeld met het dragen van je tas. Je kunt bij de administratie een sleutel lenen om de lift mee te bedienen.

Klassen en niveaus

Hoeveel eerste klassen zijn er?

Dit schooljaar hebben we negen eerste klassen: drie Praktijkonderwijs en vier Vakcollege met lwoo

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

In het Praktijkonderwijs zitten maximaal 14 leerlingen in een klas. Bij Vakcollege met lwoo is het maximum 15.

Welke niveaus zijn er in het eerste jaar?

Bij ons op school kun je Praktijkonderwijs plus, basis of Vakcollege met extra begeleiding doen.

In welke niveauklas kom ik?

Het is vooral belangrijk welk advies de leerkracht van je basisschool je geeft. Dat advies gebruiken we om je in de juiste klas te plaatsen.

Hoeveel jaar zit je op het Vakcollege met lwoo?

Het Vakcollege met lwoo duurt vier jaar. De eerste twee jaar zit je voor het Vakcollege met lwoo op ISW Lage Woerd. Daarna ga je nog twee jaar naar ISW Westland Vakcollege.

Hoeveel jaar zit je op het praktijkonderwijs?

Het Praktijkonderwijs duurt vijf jaar.

Wat is Praktijkonderwijs?

De naam zegt het al: je krijgt veel vakken waar je met je handen bezig kan zijn. Je loopt ook veel stage. Eerst doe je dit binnen de school. Vanaf het vierde jaar ga je ook stage lopen bij een echt bedrijf. We bereiden je voor op een baan, een vervolgopleiding of een combinatie daarvan.

Wat is Vakcollege met lwoo?

Het Vakcollege met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is voor leerlingen die extra hulp en begeleiding kunnen gebruiken om een vmbo-diploma te kunnen halen. Met extra aandacht leiden we je op voor een 'gewoon' vmbo-diploma.

Lessen (vakken)

Welke vakken krijg ik in de eerste klas?

Bij het Praktijkonderwijs krijg je in het eerste jaar: Nederlands, Engels, Rekenen, Cultuur & Maatschappij, Techniek, Houtbewerking, Zorg en Welzijn, Plant & Dier, Handvaardigheid, Digitale Vaardigheden, Praktische Vaardigheden, Tekenen, Sport & Bewegen, Levensbeschouwelijke Vorming en Mentoruur. Praktijkonderwijs plus krijgt extra studiebegeleiding Rekenen en Nederlands.

In het Vakcollege krijg je in het eerste jaar: Nederlands, Engels, Wiskunde, Techniek, Zorg, Economie, Society, Science, Design, Rekenen, Sport & Bewegen, Digitale Vaardigheden en Mentoruur. Vakcollege met lwoo krijgt twee uur Rekenen en één uur Begrijpend Lezen, Vakcollege zonder lwoo krijgt één uur Rekenen en twee uur Project.

Hoeveel les heb ik per week?

In de eerste klas van het Praktijkonderwijs heb je per week 30 lesuren. Bij het Vakcollege zijn dat er 31. Een lesuur duurt 50 minuten. De lesdagen zijn niet altijd even lang. Je hebt op een lesdag steeds twee lessen achter elkaar. Daarna is er een pauze. Er zijn drie pauzes: na het tweede, vierde en zesde lesuur.

Krijg je binnen- of buitengym?

In principe sporten we binnen. Bij uitzondering gaan we wel eens naar buiten.

Zit je bij elke les op dezelfde plaats?

Je krijgt alle theorievakken in je eigen lokaal. Daar zit je altijd op dezelfde plek. Bij de praktijklessen zit je in een ander lokaal. Daar zit je dus op een andere plek.

Zijn er tussenuren en zo ja, wat doe je dan?

Tussenuren komen bij ons op school niet voor. Als een docent afwezig is neemt een andere docent de les over. Valt er een keer een les uit aan het begin of aan het eind van de dag? Dan mag je soms later op school komen of kun je eerder naar huis. Op de roosterborden en via een app kun je de roosterwijzigingen in de gaten houden.

Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

Je kunt heel makkelijk zien of er lessen uitvallen of worden vervangen. Op de roosterborden en via een app kun je de roosterwijzigingen in de gaten houden.

Kennismaken / Schoolkamp / Startweek

Kom ik op school voordat het schooljaar begint?

Ja, voor de zomervakantie kom je een middag bij ons op school. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Is er een kamp in de eerste klas?

Voor de herfstvakantie gaan we op kamp. Ook is er een introductieweek aan het begin van het schooljaar. Zo maak je kennis met de medewerkers en de andere leerlingen.

Is het kamp, de kennismakingsweek of de startweek verplicht?

Ja, als je bij ons op school komt is deelname aan het kamp verplicht. Die week is belangrijk om kennis met elkaar te maken. Ook leer je met elkaar samenwerken. Heb je toch een reden om niet mee te gaan (bijvoorbeeld vanwege je gezondheid)? Bespreek dat dan even met je teamleider voor het eerste leerjaar.

Mentor

Wat is een mentor?

Mentor is een ander woord voor klassenleraar of -lerares. Bij ons op school krijg je ongeveer de helft van alle lessen van je mentor. Ook heeft je mentor elke week een apart mentoruur/studieles met de klas. Je kunt veel dingen met je mentor bespreken: je vragen, schoolresultaten en mogelijke problemen in de klas. Ook je ouders kunnen met vragen bij je mentor terecht.

Wat gebeurt er in het mentoruur?

Tijdens het mentoruur 'leer' je hoe je moet leren. Bijvoorbeeld: Hoe maak je een weekplanning? Hoe gebruik je je agenda? Hoe pak je het huiswerk aan? Wat zijn goede studiegewoonten? Handige weetjes, die je helpen om het goed te doen op school! Ook leer je op een goede manier met elkaar omgaan. Wij gebruiken daarvoor de Kanjertraining.

Leer ik ook hoe ik precies moet leren?

In het begin helpen we je goed op gang. Als je huiswerk krijgt, dan hoor je precies wat je moet doen. Verder geeft je mentor een jaar lang elke week een studieles. In die les krijg je tips en adviezen om goed te leren.

Als het niet zo lekker gaat, wie helpt me dan?

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor houdt de studieresultaten van jou en de andere leerlingen goed in de gaten. Ook let de mentor op de sfeer in de klas. Je kunt een mentor het best vergelijken met de meester of juf die je gewend was in groep 8 van de basisschool. Hij kent je straks goed en je kunt altijd bij hem of haar terecht. Ook vertelt de mentor op de ouderavonden aan je ouder(s) of verzorger(s) hoe het met jou gaat op school.

Als ik nog meer hulp nodig heb, bij wie kan ik dan terecht?

Op onze school is een begeleidingsteam dat veel voor je kan doen. Er is een coördinator die precies weet bij wie je moet zijn. Heb je moeite met lezen of schrijven, bijvoorbeeld omdat je dyslexie hebt? Dan krijg je begeleiding van een remedial teacher. Zo zijn er nog veel meer specialisten, binnen en buiten school. Er zijn ook allerlei trainingen: bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining of een training in sociale vaardigheden. Als jij vertelt wat je nodig hebt, dan kan de coördinator samen met jou en je ouders een oplossing zoeken.

Wat is een teamleider?

Een teamleider heeft de leiding over een deel van de school. Bijvoorbeeld als je mentor er even niet is, kun je bij vragen en/of problemen altijd even bij je teamleider langs gaan.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen of problemen heb?

Bij problemen ga je eerst naar de mentor. Maar als je nu een probleem met je mentor hebt? Dan kun je dat bespreken met de teamleider. Op school hebben we ook een begeleidingsteam. Daar zitten allemaal specialisten in die jou kunnen helpen. Komen we er op school niet uit? Dan weten we precies bij wie je buiten de school moet zijn.

Wat doet een decaan?

Een decaan is iemand die je in een hogere klas pas tegenkomt. Hij of zij kan je helpen om na de onderbouw het profiel te kiezen dat het beste bij je past. Ook helpt hij of zij je als je na deze school weer naar een andere school wilt. Samen met de decaan kies je dan de beste opleiding voor jou.

Zorg voor de leerling

Wat doe ik als ik word gepest?

We staan niet toe dat er iemand wordt gepest op school. O goed met elkaar om te leren gaan, gebruiken we de Kanjertraining. Word je toch gepest? Meld het zo snel mogelijk bij je mentor. Samen met de 'pesters' gaan we het probleem oplossen. We willen graag dat iedereen zich in school prettig en veilig voelt.

Ik heb dyslexie. Wat doen jullie daarmee?

Als je een dyslexieverklaring hebt krijg je bij ons op school een dyslexiepas. Je hebt dan meer tijd bij toetsen. Bij dyslexie kun je ook extra begeleiding krijgen. We hebben ook hulpmiddelen die je kunt gebruiken zoals de lexapp. Op het Praktijkonderwijs krijg je sowieso de tijd en de hulp die je nodig hebt.

Ik denk wel eens dat ik dyslectisch ben. Kan de school dat nagaan?

Als daar twijfel over is kun je worden getest. Zo'n test laat zien of je wel of geen dyslexie hebt. Ben je dan toch dyslectisch? Dan nemen we contact op met je ouders. Ook ga je voor een onderzoek naar een orthopedagoog of psycholoog. Je krijgt dan een verklaring dat je dyslexie hebt.

Ik heb ADHD. Wat doen jullie daarmee op school?

Als je ADHD hebt, houden de docenten daar rekening mee. Het is dan voor jou misschien moeilijk om je te concentreren in de klas. Daarom maken we daar afspraken over, samen met de teamleider, je mentor en de docenten. Soms ben je al geholpen met een andere plek in de klas, zoals vooraan. Slik je er medicijnen tegen? Meld het even bij je mentor op school.

Rapporten en cijfers

Kunnen mijn ouders op internet mijn cijfers bekijken?

Als je op het Vakcollege zit, dan kan dat. Aan het begin van het schooljaar krijg je een code. Als je daarmee inlogt op onze site, kun je zien welke cijfers je hebt gehaald.

Hoeveel rapporten krijg ik per jaar?

Bij het Vakcollege (met lwoo) zijn dat er drie. Op dat rapport staat het gemiddelde cijfer dat je tot dan toe voor het vak hebt behaald. In het Praktijkonderwijs krijg je geen rapport maar twee keer per jaar  een portfolio.Daar staat ook in hoe het gaat met met alle teorievakken. En 2x per jaar wordt je ontwikkelplan besproken.

Hoe kan ik mijn cijfers verbeteren?

Wil je hogere cijfers? Dat begint met goed leren en je huiswerk maken. Heb je een toets gemaakt en viel het cijfer tegen? Bekijk dan samen met je docent wat er fout is gegaan. Heb je moeite met een vak? Ook dan vertel je dat aan je docent. Hij of zij heeft zeker tips die je kunnen helpen. Je docent legt je ook graag nog een keer uit hoe het precies zat met dat ene moeilijke onderwerp.

Wat gebeurt er als ik door ziekte een toets mis?

Als je een toets mist, dan maak je een afspraak met de docent. Dan kun je op een ander moment de toets inhalen. Soms is het niet nodig een toets in te halen

Kun je blijven zitten in de eerste?

Nee, je kunt eigenlijk niet blijven zitten in de eerste klas. Dat komt alleen in heel bijzondere gevallen voor, bijv. als iemand heel veel lestijd gemist heeft door bijv. ziekte.

Sfeer

Is er een gezellige sfeer op jullie school?

Wij vinden van wel! Maar het gaat er natuurlijk om of jij het gezellig vindt. Natuurlijk kies je een school niet voor de gezelligheid. Maar je zult zien dat je met meer plezier leert als je op een leuke school zit. Die leuke school maken we met z'n allen. De schoolleiding, de leraren, het ondersteunend personeel en de leerlingen: iedereen helpt mee aan een leuke sfeer. Want de school, dat zijn we met z'n allen!

Leuke activiteiten

Houd ik nog tijd over voor mijn hobby of mijn sport?

Natuurlijk houd je nog tijd over voor andere leuke dingen! Het is niet de bedoeling dat je straks niet meer kunt sporten of je hobby moet opgeven. Je huiswerk is belangrijk, maar je moet af en toe ook iets anders kunnen doen.

Zijn er ook schoolfeesten?

Een paar avonden per jaar organiseren we een disco. Je bent natuurlijk alleen welkom op de schoolfeesten van je eigen locatie.

Zijn er sportdagen?

Elk jaar organiseren de gymdocenten een sportdag waarin je kennis maakt met bekende en minder bekende sporten.

Zijn er uitstapjes in de eerste klas?

Ja, we gaan bijvoorbeeld op bezoek bij musea. Soms doen we een project op school. Daar hoort dan wel eens een bezoek bij, bijvoorbeeld aan het Archeon of Blijdorp. In het Praktijkonderwijs ga je op excursie naar bijvoorbeeld de Vogelkelder bij Plant en Dier en later naar stagebedrijven. Aan het einde van het schooljaar sluit je je jaar af met leuke uitstapjes.